Pirelli Trophy Regler

2019
Uppdaterad 2019-04-03

Ändringar i röd text!


Pirelli Trophy är en däckcup anordnad av PSport Sverige/RallyShop.se och varar från 2019-03-30 till 2019-11-17. Det kommer att delas ut priser prestationsbaserat med chans på bonuspoäng genom medial exponering. Priser kan komma att tillkomma allt eftersom att däckcupen fortlöper, och detta kommer att informeras via vår huvudsakliga informationskanal – vår sida Psport på Facebook.

Giltiga sportgrenar

Samtliga utövare av nedan sporter kan delta i Pirelli Trophy:

Backe
Racing
Rally
Time Attack

Registrering

För att delta i Pirelli Trophy så måste en anmälan komma in till oss. Det kan göras antingen till info@psport.se eller genom att ta kontakt med oss via telefon eller Facebook.

Anmälan skall innehålla följande:
– Namn
– Adress
– Mobilnummer
– E-mailadress
– Klubbtillhörighet
– Tävlingsgren/bilklass

Anmälan kan göras när som helst under säsongen och ett resultat kan tillgodoräknas retroaktivt (ev. retroaktivt räknad tävling är undantagen kravet på dekaler men ska varit körd på Pirellidäck). För att prisbedömas i cupen ska man ha registrerat minst 3st resultat.

När din anmälan har blivit registrerad skickas ett välkomstpaket innehållande bl.a. dekaler till tävlingsbilen.
Även förare som deltagit tidigare år ska skicka in anmälan för att registeras i cupen 2019.

Deltagande är kostnadsfritt och det finns inget köpkrav!

Regler

Grundkravet för att få poäng är att du tävlar på Pirelli-däck, samtliga hjul som används ska vara skodda med Pirellidäck! Det skall även sitta Pirelli-dekaler vid alla fyra hjul, samt en Pirelli Trophy-dekal enligt bifogad mall. Dessa dekaler tillhandahålls kostnadsfritt vid registreringen. Behövs fler dekaler under säsongen tillhandahålls dessa till hanteringskostnad. Tag kontakt med oss med en adress dit dekalerna skall skickas.

Saknas dekaler under någon tävling räknas ej poäng.

Du kan köra hur många tävlingar du vill i vilken av de giltiga sportgrenarna du vill under perioden tävlingen är öppen.

Rapportering av poäng

Skicka e-mail till info@psport.se senast 5 dagar efter avslutad tävling innehållande:

– Namn på tävlande
– Namn på tävling / serie
– Officiell resultatlista (eller länk till densamma)
– Ett foto på ekipage där Pirellidekal och startnummer syns

Poängställningen kan följas via denna sida:

Pirelli Trophy Poängställning

Program för egen beräkning av sina poäng når du här:

Pirelli Trophy – Rapportera Poäng

Längst ner i detta dokument kan du läsa hur poängberäkningsprogrammet fungerar samt ta del av exempel.

Bonuspoäng

För varje tävling har du chans att få extrapoäng för hur väl du exponerar ditt deltagande enligt följande:

Skriva inlägg på din Facebook-sida och tagga sidan Pirelli Trophy och/eller RallyShop.se  innan tävlingen, 2p.
Skriva inlägg på din Facebook-sida och tagga sidan Pirelli Trophy och/eller RallyShop.se under tävlingen, 2p.
Skriva inlägg på din Facebook-sida och tagga sidan Pirelli Trophy och/eller RallyShop.se efter tävlingen, 2p.

Innehåller inlägget ”efter tävlingen” bild på dig själv från prisutdelningen och du är på pallen får du 3p extra (tänk på att använda Pirelli-keps under tävlingen och extra viktigt att bära kepsen på pallen).

Om du lägger upp bilder från dina tävlingar, när som helst, och taggar sidan Pirelli Trophy och/eller RallyShop.se görs en bedömning av ledningen och du tilldelas bonuspoäng om den anses intressant, du kan då få 0-5p per bild.
Om du blir intervjuvad i media (även webradio och web-tv) och nämner PirelliPirelli Trophy och/eller RallyShop.se i positiva ordalag kan 3-10p utdelas. Detta ska styrkas med länk till klipp eller ljudupptagning.

Skrivs det om dig och ditt tävlande i tidningar och PirelliPirelli Trophy och/eller RallyShop.se nämns i text eller syns på bild i ett positivt sammanhang kan det ge 3-10p. Detta ska styrkas med länk till artikel eller bild på reportaget.

Alla extrapoäng ska åberopas i resultatrapporten efter tävlingen!

Vinstmöjligheter

Vid säsongens slut räknas sluttabellen fram och vinnarna presenteras.

Följande priser delas ut:

1:a pris, 4st Pirellidäck (max 3695kr/st inkl moms) från PSport Sverige
2:a pris, 2st Pirellidäck (max 3695kr/st inkl moms) från PSport Sverige
3:e pris, 2st Pirellidäck (max 3695kr/st inkl moms) från PSport Sverige
4:e pris, 1st Pirellidäck (max 3695kr/st inkl moms) från PSport Sverige
5:e pris, 1st Pirellidäck (max 3695kr/st inkl moms) från PSport Sverige
6:e pris, 1000kr i presentcheck på PSport Sverige / RallyShop.se
7:e pris, 1000kr i presentcheck på PSport Sverige / RallyShop.se
8:e pris, 500kr i presentcheck på PSport Sverige / RallyShop.se
9:e pris, 500kr i presentcheck på PSport Sverige / RallyShop.se
10:e pris, 500kr i presentcheck på PSport Sverige / RallyShop.se

Däcken delas ut i Mars månad efterföljande säsong . Vinstdäcken är av den dimension som den tävlande använt på sin bil under säsongen. Har den tävlande köpt ny bil innan priserna delas ut kan vinstdäcket/däcken anpassas efter denna. En förutsättning för att ha rätt till priser i form av däck är att man avser tävla på Pirelli även kommande säsong. 
Presentkort delas ut vid säsongsavslutningen.

Poängräkning

Du räknar enkelt ut din poäng genom vårt registreringsprogram som nås via länk som erhålls efter godkänd anmälan. Nedan förklaras hur programmet är uppbyggt.

Komma till start: 2 poäng
Fullfölja tävling: 5 poäng

Topp-fem bonus:
Förstaplats: 6 poäng
Andraplats: 4 poäng
Tredjeplats: 3 poäng
Fjärdeplats: 2 poäng
Femteplats: 1 poäng

Gruppering för antal startande och dess “Koefficient”:
1-9 startande: Antalet startande x 0.5
10-15 startande: Antalet startande x 0.6
16-20 startande: Antalet startande x 0.7
21-25 startande: Antalet startande x 0.8
26-: Antalet startande

Endast de konkurrenter som kommer till start ska räknas med!

OBS! I de fall där klassen man tävlar i (tävlingsklass) är en sammanslagning av olika förarklasser räknar man enligt följande system:
– A-förare får poäng för enbart antal A-förare man slår och antal startande A-förare
– B-förare får poäng utifrån antal A- och B-förare man slår och antal startande A- och B-förare totalt i aktuell tävlingsklass.
– C-förare får poäng utifrån antal A-, B- och C-förare man slår och antal startande A-, B- och C-förare totalt i aktuell tävlingsklass.

Formel:

Eventuell Topp-fem bonus gånger antal startande gånger koefficient plus antal besegrade konkurrenter

Räkneexempel 1.

Du placerar dig tvåa i en tävling med 17 startande:
– Startpoäng 2st för att du kommer till start
– Fullföljer tävlingen 5st poäng
– Placeringspoäng 62,6st som beräknats enligt formeln:

Bonus för andraplats (4) gånger 17 startande gånger koefficient för 16-20st startande (0,7) och sedan plus antal besegrade konkurrenter:

(4 x 17 x 0,7) + (17-2) = 47,6 + 15 = 62,6 poäng

Totalpoängen blir då 2 + 5 + 62,6 = 69,6poäng

Räkneexempel 2.

Du placerar dig åtta i en tävling med 22 startande:
– Startpoäng 2st för att du kommer till start
– Fullföljer tävlingen 5st poäng
– Placeringspoäng 14st som beräknas enligt formeln:

Ingen bonus för åttonde plats utan endast poäng för antal besegrade konkurrenter:

0 + (22-8) = 14 poäng

TOTALT: 2+5+14 = 21p
________________________________________________________________________

 

PSport Sverige / RallyShop.se
www.psport.se –  www.facebook.com/rallyshop.se

info@psport.se
0709101550 – 0709595155

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

 LYCKA TILL